Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Mensa ČR

Mensa ČR (http://www.mensa.cz/)(otevře nové okno)

Národní odbočka organizace sdružující lidi s hodnotou IQ odpovídající horním dvěma procentům populace. V ČR je to hodnota 130 a vyšší. Cílem Mensy je využití ingeligence ve prospěch lidstva.