Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Věda nás baví

Věda nás baví (http://www.vedanasbavi.cz/)(otevře nové okno)

VĚDA NÁS BAVÍ je nezisková organizace, která pořádá kroužky pro děti a seznamuje tak žáky s vědními obory jako je chemie, fyzika, biologie, vědy o Zemi, kosmické vědy a aplikované vědy. To vše interaktivním a zábavným způsobem, v rámci kterého si děti mohou vědecké poznatky vyzkoušet v praxi. Jejím posláním je inspirovat mladé lidi studující s nadějí v budoucí rozvoj vědy a techniky a zaujmout je našimi kroužky pro děti s poutavým učebním programem. Cílem je podnítit zájem žáků o vědu a o svět kolem nich.