Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Kluby nadaných dětí

Kluby nadaných dětí (http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd)(otevře nové okno)

Mensa ČR zřizuje po celé republice kluby nadaných dětí. Jejich účelem je podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Věkové zacílení je první a druhý stupeň základní školy. Kluby nadaných dětí spolupracují většinou s městy a se základními školami, které poskytují pro jejich aktivity vhodné prostory. Důležitým prvkem klubu je i spolupráce s rodiči, jejichž zapojení významným způsobem rozšiřuje spektrum činnosti klubu. Četnost schůzek je zpravidla 1x za dva týdny a náplní jsou především exkurze, přednášky, aktivity rozvíjející intelektové schopnosti, odborné projekty či logické a deskové hry.