Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Občanské sdružení Arachne - přírodní vědy, soustředění pro středoškolské studenty

Občanské sdružení Arachne - přírodní vědy, soustředění pro středoškolské studenty (http://web.natur.cuni.cz/~arachne/)(otevře nové okno)

Občanské sdružení Arachne, o.s. je občanské sdružení, které pod záštitou Biologické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pořádá nejrůznější biologická soustředění pro středoškoláky. Studenti se zde seznamují nejen s různými disciplínami biologie ve formě přednášek, praktických cvičení a exkurzí, ale také se aktivně zapojují do vlastních výzkumných projektů. Současně se během soustředění všichni mohou zúčastnit i mimoodborného programu, který podporuje tvořivost, fantazii, sportovní vyžití i týmového ducha. Během roku se konají zpravidla tři akce – jarní, letní a podzimní. Jarní soustředění je zaměřené především na odborné výlety a vycházky a trvá většinou pět dní. Na všechna soustředění jsou zváni odborní lektoři z řad pedagogů a studentů PřF UK a dalších vědeckých institucí z ČR.