Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM)

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) (http://www.jcmm.cz)(otevře nové okno)

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Jedná se o specializované zájmové sdružení neziskového typu. Cílem JCMM je efektivně podporovat příliv studentů a vědců do regionu a vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji. JCMM ůsobí a poskytuje podporu v následujících oblastech: 1. Příliv zkušených vědců do regionu 2. Podpora začínajícím vědcům v JMK 3. Podpora přílivu zahraničních studentů a mladých vědců do regionu 4. Podpora nadaných studentů na středních a vysokých školách v JMK