Organizace pracující s nadanými či pedagogy

AKADEMIE NADÁNÍ Prostor pro setkávání výjimečných dětí a jejich rodin

AKADEMIE NADÁNÍ Prostor pro setkávání výjimečných dětí a jejich rodin (http://www.akademie-nadani.cz)(otevře nové okno)

Akademie nadání, o. s. vznikla r. 2009 jako zastřešující organizace spojující rodiče a odborníky, kteří žijí a pracují s „handicapem“ nadání. Jejím cílem je zajistit nadaným dětem a jejich rodinám odbornou péči a podporu. AV usiluje o to, aby se tyto děti mohly vzdělávat a osobnostně rozvíjet adekvátně individuálním schopnostem, potřebám i omezením, aby nebyly kvůli své výjimečnosti vyčleňovány z kolektivu vrstevníků a aby vztahy a výchova v rodinách těchto dětí byly funkční a harmonické. Zvláštní pozornost je věnována rodinám dětí tzv. dvakrát výjimečných – tzn. nadaných dětí s určitým handicapem (specifické poruchy učení, porucha pozornosti a aktivity, Aspergerův syndrom, emoční poruchy, smyslové poruchy apod.), které jsou vnímány jako nejvíce ohrožená skupinu. ANA NABÍZÍ: kvalitní zázemí, odbornou diagnostiku a péči, dlouhodobé vedení a poradenství, napojení na síť dalších odborných pracovišť (psychiatrie, logopedie atd.), prostor pro setkávání dětí předškolního a školního věku a schůzky rodičů výjimečných dětí, pomoc při vytváření individuálního vzdělávacího plán, (v souvislosti s nadáním i případným handicapem), zkvalitnění informovanosti rodin o problematice nadaných, pravidelné konzultace a podporu, zkvalitnění informovanosti odborné i laické veřejnosti v mateřských, základních a středních školách o této specifické problematice prostřednictvím individuálních konzultací i přednášek, víkendové pobyty pro rodiče s dětmi – k načerpání sil a inspirace i k výměně zkušeností. Zařízení slouží dětem od 3 let věku. Více informací na: http://www.akademie-nadani.cz/index.php