Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Asociace středoškolských klubů České republiky

Asociace středoškolských klubů České republiky (http://www.askcr.cz/)(otevře nové okno)

Věnuje se rozvoji odborných aktivit mládeže ve věku od 13 do 26 let, výchově a vyhledávání mladých talentů a realizaci dalších společenských a zájmových aktivit na středních školách. Organizuje přehlídky odborných prací studentů Mladex a Creative Hall, v době letních prázdnin pořádá odborné tábory.