Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Centrum nadání, o.s.

Centrum nadání, o.s. (http://www.centrumnadani.cz)(otevře nové okno)

Sdružení pořádá pravidelné diagnostické dny ve spolupráci se ZŠ a SŠ, zpracovává analýzy stavu a úrovně vzdělávacích programů jednotlivých škol či doporučení vhodného zařazení nadaného žáka do určitého typu školy, nabízí koordinaci výběru žáků pro speciální třídy a studijní skupiny nadaných žáků na základních školách nebo pro individuální integrace. Dále nabízí výjezdní návštěvy škol se specializovanými programy pro nadané žáky, organizaci školení pedagogů, supervizi práce škol ve vzdělávání nadaných žáků, aktivní pomoc při sepsání školních vzdělávacích programů a projektů realizující péči o nadané žáky.