Organizace pracující s nadanými či pedagogy

Národní ústav pro vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání (http://www.nuv.cz/vse-o-nuv)(otevře nové okno)

Sekce "nadání a nadaní" informuje o legislativě, diagnostice a charakteristikách nadání, vzdělávání nadaných, volnočasových aktivitách pro nadané, výzkumné zprávy o nadaných a další informace. Součástí je i seznam krajských koordinátorů péče o nadané mezi psychology a speciálními pedagogy včetně kontaktů na ně.