Odkazy

Akademie věd České republiky

Akademie věd České republiky (http://www.avcr.cz/)(otevře nové okno)

Akademie věd České republiky je veřejná neuniverzitní výzkumná instituce, kterou tvoří soustava vědeckých pracovišť. Výzkum prováděný AV ČR usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti.