Odkazy

Akademická informační agentura

Akademická informační agentura (http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=13)(otevře nové okno)

Akademická informační agentura (AIA) se zabývá nabídkami stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a informováním veřejnosti o různých možnostech zahraničního studia. Administruje nabídky stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv do více než 40 zemí světa (pro studenty a pedagogy veřejných VŠ v ČR). Spolupracuje při výběrových řízeních na dlouhodobé stipendijní pobyty ve Francii a v Německu (pro studenty SŠ). Podílí se na organizačním zajišťování pedagogických a hospitačních stáží (pro učitele ZŠ a SŠ). Zpracovává a šíří informace o různých dalších možnostech studia v zahraničí. Více informací najdete na: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=13