Odkazy

CEEPUS - středoevropský výměnný univerzitní program

CEEPUS - středoevropský výměnný univerzitní program (http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=15)(otevře nové okno)

Central European Exchange Programme for University Studies CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit . Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol (dle přílohy č. 1. Zákona o vysokých školách č. 111/1988 Sb.). Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu. Výhody programu CEEPUS: jednoduchá organizace, žádosti se vyřizují s předstihem jen jednoho semestru online přihlášky a aktuální výše stipendií na www.ceepus.info stipendium je určené na ubytování a stravování, je vypláceno v hostitelské zemi uznávání studia je dáno v projektech sítí společné programy v sítích univerzit a udělování společných akademických titulů stipendia mohou být udělena i za účelem praktického výcviku