Odkazy

Centrum nadania (Slovensko)

Centrum nadania (Slovensko) (http://www.centrumnadania.sk/)(otevře nové okno)

Centrum nadania, n.o. vzniklo 25. 1. 2007 s cílem poskytovat informace rodičům i odborníkům, odborné poradenství v oblasti intelektového nadání včetně nadání ve spojení s nějakým problémem (poruchy učení, poruchy chování, autismus, asperger) a realizovat péči o rozvoj nadání a osobnost těchto dětí. Základem jsou následující aktivity. Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, komplexná, odborná, celodenná starostlivosť o nadané dieťa, resp. nadané deti. Podstatou je, že starostlivosť je zameraná aj na poruchy učenia, poruchy správania, autizmus, aspergerov syndróm . Súčasťou je experiment - úvodný ročník, vzdelávanie nadaných predškolákov. Detské N centrum, organizovanie aktivít a starostlivosť o predškolákov s cieľom podpory a rozvíjania intelektového nadania. Cieľom je aj predbežná pedagogická diagnostika. Odborné poradenstvo, poskytovanie informácií a poradenstva odborníkom a rodičom z oblasti výchovy a vzdelávania intelektovo nadaných detí. Poskytujeme osobné poradenstvo, elektronické poradenstvo ale aj telefonické poradenstvo, organizujeme odborné prednášky, a tiež poskytujeme informácie na našej web-stránke Centra nadania (napr. podstránka anotácie). Více najdete na: http://www.centrumnadania.sk/