Odkazy

AKTION ČR - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru

AKTION ČR - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru (http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=189&)(otevře nové okno)

AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a  vědě v terciárním sektoru, který byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí. V květnu 1997 byl k programu AKTION přičleněn Program vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem. Program AKTION podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.). Podpora je poskytována ve dvou kategoriích: - individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách - institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru