Odkazy

České hlavičky

České hlavičky (http://www.ceskahlava.cz/index.php?mainpager=page&id=289&csum=23eb782)(otevře nové okno)

České hlavičky je projekt zaměřený na podporu talentované mládeže především v technických oborech a zvýšení zájmu mladých lidí o studium technických a přírodovědných oborů a vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou mládež a žáky vyšších ročníků základní školy. Je realizován ve spolupráci projektu Česká hlava s VŠE v Praze, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Asociací pro mládež, vědu a techniku (AMAVET) a Sdružením na podporu talentované mládeže České republiky a dalšími generálními partnery projektu, kteří podporují v každém ročníku vybranou soutěžní kategorii. Cíle projektu: Příprava a realizace každoroční celostátní soutěže pro děti ze základních škol a středoškolskou mládež. V rámci soutěže se udělují ceny v 5-ti kategoriích, o jejichž vítězích rozhoduje odborná porota složená z představitelů zájmových sdružení, zástupců vysokých škol, univerzit a vědeckých ústavů.