Odkazy

Centrum rozvoje nadaných dětí

Centrum rozvoje nadaných dětí (http://www.nadanedeti.cz/)(otevře nové okno)

Portál Pracovní skupiny pro výzkum nadaných dětí pod vedením doc. Šárky Portešové z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně obsahuje informace pro psychology, učitele a rodiče nadaných dětí, dále informace o výzkumných porjektech o nadání a související problematice, vybrané publikace. Skupina se zaměřuje zejména na problematiku tzv. dvojích výjimečností (zejména spojení nadaní a poruchy učení), otázky časného čtenářství, otázky sociální a emocionální adaptace nadané dětské a adolescentní populace.