Články původní

O tom, co je nadání a kdo je nadaný nepanuje naprostá shoda ani mezi lidmi, kteří se těmito tématy zabývají celý život. I v obvyklém vnímání těchto pojmů se můžeme setkat s přístupy od talentu coby projevené naprosté výjimečnosti až po názor, že každý má nějaký talent a záleží na jeho rozvoji. V této rubrice přinášíme pohled redakce a spolupracujících odborníků na tuto problematiku. Zároveň vyzýváme čtenářskou obec k zapojení do diskuze  zasláním vlastního textu či názoru.

Dále v této rubrice uvádíme rozhovory se zajímavými osobnostmi, které se zabývají nadáním a nadanými, nebo s nimi prakticky pracují, případně s takovými žáky a mladými lidmi, jež bychom za nadané mohli označit. Dále články představující zajímavé iniciativy a instituce se vztahem k nadání a nadaným.

Identifikace mimořádně intelektově nadaného žáka

V periodiku Řízení školy vyšel text Lenky Baše, který přehledně shrnuje postup a výhody identifikace mimořádně nadaných žáků. Dovolujeme si jej odkázat spolu s isnpirativním článkem Přístupy ke...

Na nadaných a talentovaných dětech nám záleží

Mezinárodní projekt realizovaný Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a ZDVPP Zlín přináší do české praxe identifikace a podpory nadání inspiraci ze zahraničí.

Bakala Foundation umožnila dalším nadaným studovat v zahraničí

Nadace Bakala Foundation v letošním roce rozdělila dalších 5 milionů korun mladým talentům s ambicí studovat na předních zahraničních univerzitách. Stipendia uděluje nadace...

Podpora nadání ve školním roce 2016/ 2017

Od roku 2014 vymezuje snahy o podporu nadání ze strany státu Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020 . Projevuje se v ní jednak změna přístupu od podpory...

Zapojte se do šetření mezinárodního projektu

Jak jsme na tom s rozvojem nadání a talentu dětí v českých školách? Jaké nedostatky a bariéry v této oblasti vidí učitelé, ředitelé, rodiče, ale i samotní žáci? Na čem naopak...

Brněnská studentka oceněna na soutěži Intel ISEF v americkém Pheonixu

Práce letošní maturantky Barbory Čechové v oboru biologie s názvem „Helikáza Rothmund-Thomsonova syndromu a její DNA vazebné preference" jí loni zajistilo vítězství na celostátní...

Stříbrná medaile na prestižní celosvětové soutěži středoškolských prací v Pekingu pro Karolínu Bodlákovou

Studentka Karolina Bodláková z Gymnázia Česká v Českých Budějovicích reprezentovala Českou republiku v březnu 2016 se svou prací na celosvětové soutěži středoškoláků...

Jak pracují s nadanými dětmi v ZŠ Holoubkov

Základní škola Holoubkov je jako jedna z prvních v Plzeňském kraji zapojená do sítě škol pro nadané (portál www.talentovaní.cz – školy pro nadané). Paní učitelky se intenzivně...

Výsledek jednání Krajské koordinační skupiny v Kraji Vysočina

Krajská koordinační skupina se zaměřila na Síť podpory nadání. Jaký by měl být učitel nadaných žáků, co můžeme udělat proto, abychom nepřišli o potenciál nadání? Tyto a další otázky si začátkem...

Herní klub Albert

  Cílová skupina : děti, studenti, zájemci z řad nadaných a mimořádně nadaných dětí a studentů Datum konání : herní odpoledne se konají pravidelně (2x měsíčně) ve středu...

Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-2 053/2015-3 Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015 ...

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020

MŠMT přijalo zásadní dokument zaměřený na oblast podpory rozvoje nadání dětí, žáků a studentů Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020.

Seminář projektu PERUN

Ve středu 4.6.2014 proběhl na NIDV v Praze seminář projektu PERUN,  který představil některé výstupy a naznačil možnosti pokračující spolupráce. Program semináře měl následující...

Nadání a myšlení v souvislostech

Rozhovor s Janou Škrabánkovou, která působí na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci, ale její hlavní úvazek je na Ostravské univerzitě.

Vzniká Síť podpory nadání

Síť podpory nadání je sdružením organizací i jednotlivců, kteří se zabývají identifikací, vyhledáváním, podporou a realizací nadání v celoživotním kontextu.

Odborné rozpoznávání nadání: pedagogická a psychologická diagnostika

V následujícím článku se budeme zabývat tím, jak dále postupovat, máte-li pocit, že právě Vaše dítě či žák může mít neobvyklý talent. Podíváme se na proces, který předchází oficiálnímu uznání...

Charakteristické znaky nadaného dítěte

Hlavním cílem následujícího článku je poskytnout informace ohledně charakteristik nadaných dětí a pomoci vyjasnit, jaká očekávání můžeme od talentovaného dítěte mít. Je důležité umět nadání...

Věda nás baví

Rozhovor s Mgr. Stanislavem Gottfriedem, manažerem projektu „Věda nás baví“

Vzdělávání v souvislostech ve fyzice

Rozhovor s Mgr. Pavlínou Keprtovou o Letní škole přírodních věd a využívání pojmových map ve výuce.

Rozvoj talentu a waldorfská pedagogika

Rozhovor s ředitelem Waldorfského lycea v Praze-Opatově Ing. Ivanem Smolkou o specifikách přístupu této školy ke vzdělávání nadaných.
Je zobrazeno 21 - 40 položek z celkového počtu 79.
Položek na stránku 20
  4