Články původní

O tom, co je nadání a kdo je nadaný nepanuje naprostá shoda ani mezi lidmi, kteří se těmito tématy zabývají celý život. I v obvyklém vnímání těchto pojmů se můžeme setkat s přístupy od talentu coby projevené naprosté výjimečnosti až po názor, že každý má nějaký talent a záleží na jeho rozvoji. V této rubrice přinášíme pohled redakce a spolupracujících odborníků na tuto problematiku. Zároveň vyzýváme čtenářskou obec k zapojení do diskuze  zasláním vlastního textu či názoru.

Dále v této rubrice uvádíme rozhovory se zajímavými osobnostmi, které se zabývají nadáním a nadanými, nebo s nimi prakticky pracují, případně s takovými žáky a mladými lidmi, jež bychom za nadané mohli označit. Dále články představující zajímavé iniciativy a instituce se vztahem k nadání a nadaným.

Garanti pečující o nadané chtějí více spolupracovat. Setkání na Karlově univerzitě bude skvělým začátkem

Akademická půda Pedagogické fakulty UK v Praze bude 19. září hostit Setkání národních skupin odborných garantů péče o nadání. K pracovnímu stolu zasednou zástupci psychologů, pedagogů a krajských koordinátorů pro podporu nadání, aby propojili formální i neformální vzdělávání při podpoře rozvoje nadání. Akci pořádá Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV).

Nadaní tvoří velmi specifickou, a zároveň vnitřně poměrně různorodou skupinu, jejíž potřeby se v různé míře odlišují od běžných vzdělávacích požadavků. Obecně platí, že pro naplnění celkového potenciálu každého nadaného je nezbytné vytvořit nejprve ucelený soubor podmínek, který bude působit dlouhodobě. Proto je potřeba rozvíjet tento systém podpory na strategické i koncepční úrovni.

NIDV se podpoře nadání věnuje prostřednictvím svého Talentcentra, které je členem celoevropské sítě zabývající se péčí o talentované žáky a studenty. Vlastně i díky našim kolegům dojde vůbec poprvé k tak širokému setkání, jež si klade za cíl vytvořit pevné vazby a navázat hlubší spolupráci s ostatními odborníky, kteří se nadaným intenzivně věnují.