Metodické materiály

Zpřístupněné metodické materiály jsou určeny pro různé stupně vzdělávání, přičemž je zahrnuto i mimoškolní - zájmové či neformální vzdělávání, případně volnočasové aktivity se vzdělávacím obsahem.

Část materiálů vznikla v rámci Systému podpory nadání - většinou prostřednictvím Sítě podpory nadání (SIPON), případně jako výstup realizovaných aktivit v krajských sítích. Tyto jsou označeny logem Systému podpory nadání.

Další odkazy na využitelné materiály můžete nalézt v sekci KNIHY

Vyhledáváme rozumově nadané žáky

Krok za krokem s nadaným žákem

Vyhledáváme rozumově nadané žáky

 

Publikace Vyhledáváme rozumově nadané žáky je druhou z řady příruček Výzkumné- ho ústavu pedagogického v Praze, které se věnují problematice vzdělávání kognitivně nadaných žáků. Podnětem k jejímu vzniku byly výsledky dotazníkového šetření mezi učiteli základních škol a gymnázií na podzim roku 2009, které upozornily na překvapivou skutečnost – většina dotazovaných pedagogů (70 %) uvedla, že se během své pedagogické praxe se nadaným žákem buď vůbec nesetkala, nebo se tito žáci objevují výjimečně a ojediněle. Tento fakt je však v rozporu s výzkumy v oblasti intelektového nadání. Mimořádně nadaní jedinci s inteligenčním kvocientem (IQ) vyšším než 130 jsou sice v běžné populaci zastoupeni dvěma až třemi procenty, nadaných žáků v horním pásmu průměru je však v našich školách podstatně více. Někteří z nich mají to štěstí, že si jejich výjimečných schopností povšimli už v raném věku rodiče či učitelky v mateřské škole. Tito žáci přicházejí do základních škol jako diagnostikovaní, jejich mimořádné nadání již bylo potvrzeno na základě vyšetření ve školském poradenském zařízení. Spousta talentů však zůstává z nejrůznějších důvodů skryta a intelektový potenciál těchto žáků není často vůbec odhalen.

Více na http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/vup/Vyhledavame_rozumove_nadane_zaky1.pdf

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.

Metodické komentáře ke standardům ZV - Český jazyk a literatura

Materiál na metodickém portále RVP.cz využitelný při vzdělávání nadaných na ZŠ (viz. excelentní úroveň úloh) ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura. Materiál ke stažení v příloze ...

Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazyk

Materiály na metodickém portále RVP.cz využitelný při vzdělávání nadaných na ZŠ (viz. excelentní úroveň úloh) ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk. Materiály ke stažení v příloze článku .

Metodické komentáře k oboru Matematika a její aplikace

Materiál na metodickém portále RVP.cz využitelný při vzdělávání nadaných na ZŠ (viz. excelentní úroveň úloh) ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace. Materiál ke stažení v...