Metodické materiály

Zpřístupněné metodické materiály jsou určeny pro různé stupně vzdělávání, přičemž je zahrnuto i mimoškolní - zájmové či neformální vzdělávání, případně volnočasové aktivity se vzdělávacím obsahem.

Část materiálů vznikla v rámci Systému podpory nadání - většinou prostřednictvím Sítě podpory nadání (SIPON), případně jako výstup realizovaných aktivit v krajských sítích. Tyto jsou označeny logem Systému podpory nadání.

Další odkazy na využitelné materiály můžete nalézt v sekci KNIHY

Online encyklopedie migrace

Online encyklopedie migrace je projekt, který využijí učitelé základů společenských věd a dějepisu. Je vytvářen ve spolupráci s pěti fakultami univerzity Karlovy v Praze.

Posláním Encyklopedie je odborně analyzovat a zasazením do kontextu a širších souvislostí vysvětlovat jevy spojené s fenoménem migrace do zemí Evropské unie. Struktura Encyklopedie je stromovitá, tedy od nejpodstatnějších hesel směrem k okrajovým, což umožňuje jednak přizpůsobit výklad informační potřebě uživatele, jednak tvůrcům neomezeně rozvíjet další vrstvy hesel. Záměrem ovšem není dublovat funkci Wikipedie; tvůrci nepublikují dlouhé a obecné statě, ale velmi konkrétní a dílčí hesla, která za pomoci větvení vykládají opět velmi konkrétní a věcné jevy. Spíše než dlouhé analýzy tak encyklopedie skládá pomyslnou mozaiku.
Cílovou skupinou je jak laická veřejnost bez před-porozumění, tak také studenti, učitelé i novináři, kteří potřebují komplexní a kontextuální výklad jednotlivých problémů. I proto jsou hesla vždy krátká (do 2 NS) a popularizační. Autoři se snaží přísně rozdělovat žánry: definice pojmů, analýzy, výklad, hodnocení a komentáře. Hesla jsou součástí interaktivní mapy světa, kde jsou některá z nich přímo viditelně zanášena jako symbolické značky.

Encyklopedii naleznete na adrese www.encyklopedie.org

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.

Metodické komentáře ke standardům ZV - Český jazyk a literatura

Materiál na metodickém portále RVP.cz využitelný při vzdělávání nadaných na ZŠ (viz. excelentní úroveň úloh) ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura. Materiál ke stažení v příloze ...

Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazyk

Materiály na metodickém portále RVP.cz využitelný při vzdělávání nadaných na ZŠ (viz. excelentní úroveň úloh) ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk. Materiály ke stažení v příloze článku .

Metodické komentáře k oboru Matematika a její aplikace

Materiál na metodickém portále RVP.cz využitelný při vzdělávání nadaných na ZŠ (viz. excelentní úroveň úloh) ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace. Materiál ke stažení v...