Metodické materiály

Zpřístupněné metodické materiály jsou určeny pro různé stupně vzdělávání, přičemž je zahrnuto i mimoškolní - zájmové či neformální vzdělávání, případně volnočasové aktivity se vzdělávacím obsahem.

Část materiálů vznikla v rámci Systému podpory nadání - většinou prostřednictvím Sítě podpory nadání (SIPON), případně jako výstup realizovaných aktivit v krajských sítích. Tyto jsou označeny logem Systému podpory nadání.

Další odkazy na využitelné materiály můžete nalézt v sekci KNIHY

IBSE - badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání

IBSE (inquiry based science education) je inovativní metodou výuky přírodovědných oborů, která může být aplikovatelná v běžné třídě, kde se nachází jak nadaní, tak i inkludovaní žáci. Je totiž založena na otázce, na kterou žáci hledají odpověď pomocí bádání, které je svou hloubkou přiměřené jejich intelektu. 

Sami navrhují postupy, během kterých objevují přírodní zákonitosti. Žáci hledají řešení otázky (problému) pomocí vyhledávání informací, ověřování dat a hypotézy, realizací experimentu, vyvozování závěru z důkazů.

Relevantní zdroje:

Nadání je třeba rozvíjet (podkapitola 4.6.2)

Projekt PROFILES (obzvláště záložky Moduly a Materiály)

Science Education Now (příklady dobré praxe ze zahraničí; anglicky)

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.

Metodické komentáře ke standardům ZV - Český jazyk a literatura

Materiál na metodickém portále RVP.cz využitelný při vzdělávání nadaných na ZŠ (viz. excelentní úroveň úloh) ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura. Materiál ke stažení v příloze ...

Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazyk

Materiály na metodickém portále RVP.cz využitelný při vzdělávání nadaných na ZŠ (viz. excelentní úroveň úloh) ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk. Materiály ke stažení v příloze článku .

Metodické komentáře k oboru Matematika a její aplikace

Materiál na metodickém portále RVP.cz využitelný při vzdělávání nadaných na ZŠ (viz. excelentní úroveň úloh) ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace. Materiál ke stažení v...