Metodické materiály

Zpřístupněné metodické materiály jsou určeny pro různé stupně vzdělávání, přičemž je zahrnuto i mimoškolní - zájmové či neformální vzdělávání, případně volnočasové aktivity se vzdělávacím obsahem.

Část materiálů vznikla v rámci Systému podpory nadání - většinou prostřednictvím Sítě podpory nadání (SIPON), případně jako výstup realizovaných aktivit v krajských sítích. Tyto jsou označeny logem Systému podpory nadání.

Další odkazy na využitelné materiály můžete nalézt v sekci KNIHY

Nápady do výuky nadaných žáků

Soubor výukových materiálů do předmětů Matematika a Český jazyk naleznete ZDE

Online encyklopedie migrace

Online encyklopedie migrace je projekt, který využijí učitelé základů společenských věd a dějepisu. Je vytvářen ve spolupráci s pěti fakultami univerzity Karlovy v Praze. Posláním...

Záhady rostlin

Námět na venkovní biologickou aktivitu včetně pracovního listu pro žáky

Metodika péče o (mimořádně) nadné děti, žáky a studenty s PAS

Metodická  příručka vydaná Národním ústavem pro vzdělávání (NUV) je  určená ředitelům  škol  a  pedagogickým  pracovníkům,  kteříve svých školách vzdělávají...

Učíme se venku

Metodický a komunitní web podporující realizaci školních aktivit mimo učebny obsahuje řadu metodických návodů a pracovních listů volě ke stažení z oblastí biologie, zeměpisu, fyziky, chemie,...

Biologické aktivity pro žáky ZŠ

Náměty na aktivity pro žáky ZŠ se zájmem o biologii jsou záznamem realizovaných aktivit člena SIPON SVČ Plzeň. Zápisy obsahují také pracovní listy pro žáky, které byly vytvořeny pro danou...

Prezentace ze Sdruženého semináře SIPON

Seminář se konal 18.12.2014 a byl věnován příkladům spolupráce mezi různými subjekty na aktivitách podporujících rozvoj nadání. Příklad spolupráce UPOL– Talnet v rámci Systému podpory...

Standard komplexní diagnostiky mimořádného (intelektového) nadání

navazuje na  Standard komplexního vyšetření mimořádného (kognitivního) nadání v PPP , který byl vytvořen v roce 2011 ve spolupráci s psychology PPP – krajskými koordinátory...

IBSE - badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání

IBSE (inquiry based science education) je inovativní metodou výuky přírodovědných oborů, která může být aplikovatelná v běžné třídě, kde se nachází jak nadaní, tak i inkludovaní žáci. Je totiž...

Na nadaných a talentovaných dětech nám záleží

Mezinárodní projekt realizovaný Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a ZDVPP Zlín přináší do české praxe identifikace a podpory nadání inspiraci ze zahraničí.

Vyhledáváme rozumově nadané žáky

Krok za krokem s nadaným žákem Vyhledáváme rozumově nadané žáky   Publikace Vyhledáváme rozumově nadané žáky je druhou z řady příruček Výzkumné- ho ústavu pedagogického...

Vzdělávací programy a badatelsky orientovaná výuka

Zde najdete materiály z programu Badatelsky orientovaná výuka vhodné jako podklady pro odborně zaměřenou projektovou výuku, které vznikly v rámci projektu scienceZOOM. Jednotlivé dokumenty,...

Nadání je třeba rozvíjet - metodická příručka a pracovní karty pro nadané žáky 1. stupně

 Projekt „Nadání je třeba rozvíjet" (reg. č. CZ.1.07/1.2.35/02.0025) byl podpořen Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt se zabývá problematikou vzdělávání nadaných...

Pracovní listy pro nadané žáky pro předmět Český jazyk

Sada pracovních listů s úvodem pro nadané žáky 2. ročníku ZŠ. Materiál vypracovala PaeDr. Iveta Bassyová, ZŠ nám. Curieových v Praze v rámci výstupů SIPON .  Sada ke stažení a užití...

Metodiky, manuály a studie pro rozvoj talentu a silných stránek dětí

Metodika pro práci s mimořádně nadanými dětmi pro pracovníky organizací zájmového vzdlěávání a NNO.

Příručka pro práci s nadanými žáky

Metodické příručka uvádí, jaká legislativní opatření v ČR ošetřují přítomnost nadaného žáka ve třídě, jaké jsou možnosti, metody a postupy při diagnostikování nadání a jakou roli hrají v péči o...

Praktická příručka pro učitele o práci s talentovanými žáky na středních školách

Publikace se zabývá problematikou nadaných dětí, která se v současnosti dostává do popředí. Hlavním problémem je nedokonalá příprava pedagogů pro práci s těmito dětmi.

Metodické komentáře ke standardům ZV - Český jazyk a literatura

Materiál na metodickém portále RVP.cz využitelný při vzdělávání nadaných na ZŠ (viz. excelentní úroveň úloh) ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura.

Materiál ke stažení v příloze článku nebo na http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/20713/metodicke_komentare_ke_standardum_zv.pdf