Knihy k tematice nadání

Obsah s Publikace o nadání .

Žijeme s nadáním, Jana Škrabánková

Kniha je komplexním souhrnem základních didaktických informací o práci s nadanými dětmi ve výuce. Jde o výběr toho nejdůležitějšího a nezbytného pro práci každého učitele. A učitelé už léta po...

Zaměřeno na talenty aneb Nadání má každý, Vladimír Dočkal

Odpovědi na otázky související s nadáním řeší v knize autor, dlouholetý vědecký pracovník Výzkumného ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě, který se dlouhodobě zabývá...

Základy pedagogiky nadaných, Jana Jurášková

Kniha je určená především pedagogům, kteří chtějí rozvíjet bystré a nadané děti a studenty ve své třídě, posluchačům pedagogických fakult, psychologům a všem, kteří chtějí proniknout do tajů...

Základní témata problematiky nadaných, Lenka Hříbková

Skripta seznamují čtenáře se základními tematickými celky, které jsou v rámci problematiky nadání nejčastěji studovány.

Vzdělávání nadaných žáků, O. Šimoník

Tato kolektivní monografie se zabývá např. přístupy k nadaným žákům v současné škole.

Volnočasové aktivity pro nadané a talentované u nás a ve světě, Joan Freeman, Jitka Fořtíková (editor části o ČR)

Publikace se zabývá podporou a analýzou aktivit pro nadané a talentované děti a mládež, zaměřuje se též na nabídku služeb na poli volného času a mimoškolních aktivit.

Vaše chytré dítě - 16 tajemství, jak podpořit a rozvíjet nadané děti

Máte chytré dítě, a chcete dále rozvíjet jeho potenciál? Hravou formou vám v tom může pomoci tato kniha určená pro rodiče a výchovné poradce.

The international handbook of giftedness and talent, Kurt Heller

Anglickojazyčná přehledová publikace pro vědce a výzkumníky na poli nadání v mezinárodní perspektivě. V druhém vydání jsou zahrnuty i empirická testování teoretických rámců a zohledněny pokroky na...

Talent nerozhoduje, Colvin Geoff

Vědecké výzkumy ale nepotvrzují domněnku, že zvláštní přirozený talent je podmínkou úspěchu.

Talent a nadání – Jejich rozvoj ve volném čase, Jitka Fořtíková

Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům, kteří pracují s talentovanými dětmi a mládeží. Můžete zde najít přehled nejnovějších vědeckých poznatků z oblasti nadání.

Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií, Šárka Portešová

Přehledová monografie je zaměřena na psychologická specifika mimořádně rozumově nadaných žáků, jejichž schopnosti jsou často skryty v důsledku existence souběžné specifické vývojové poruchy učení,...

Rozumově nadané děti s dyslexií, Šárka Portešová

Cílem knihy je seznámit čtenáře s problematikou psychologie a pedagogiky rozumově nadaných dětí se specifickými poruchami učení, zejména s dyslexií. Autorka vysvětluje, jak tyto děti rozpoznat,...

Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běžné třídě základní školy, Eva Machů

Cílem publikace je podat co nejzákladnější informace o identifikaci a vzdělávání talentovaných jedinců v podmínkách klasických základních škol.

Pět pohledů na nadání, Jana Marie Havigerová

Od 9.8.2012 je v prodeji kniha Pět pohledů na nadání. Publikace nabízí informace o vztahu mezi nadáním a mozkem, uvádí aktuální výzkumy rodových rozdílů a návody, jak poznat a rozvíjet rozumové...

Odvaha k nadání, Erika Landau

Umět talent rozpoznat a úspěšně a smysluplně jej rozvinout, vyžaduje citlivý přístup. Především od jeho nejbližšího okolí, tj. zejména rodiny a učitelů.

Nadaný žiak na základnej, strednej a vysokej škole, Jolana Laznibatová

Kniha vznikla jako výsledek mnoha setkání s rodiči nadaných dětí, ale též přednášek, seminářů a setkání s pedagogy, psychology, metodiky, učiteli mateřských škol, základních a středních škol a...

Nadání a nadaní, Lenka Hříbková

Kniha prezentuje základní přístupy ke studiu nadání, věnuje se teoretickým otázkám a praktickým souvislostem tématu. Pojímá tři základní přístupy k nadání dítěte: kognitivní, osobnostně-vývojový,...

Nadané dítě, Franz J. Mönks

Vzdělávání a výchova nadaných dětí zatím v přípravě našich učitelů i psychologů chybí. Ojedinělá publikace z pera univerzitního profesora dětské psychologie a publicistky poskytuje kvalitní rady...

Nadané dítě a rozvoj jeho schopností, Václav a Jitka Fořtíkovi

K charakteristickým vlastnostem mimořádně nadaných dětí patří zvídavost a silná vnitřní motivace k činnosti, kterou si dítě samo zvolilo, touha po nezávislosti, menší potřeba spánku. Častá je i...
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 38.
Položek na stránku 20
  2