Knihy k tematice nadání

Zkoumáme kapaliny - návody na jednoduché pokusy, odvození a vysvětlení základních fyzikálních zákonů, Chajda Radek

Publikace e určena všem, kteří si rádi prakticky zkoušejí a ověřují fyzikální zákony. Profesor Hokus Pokus čtenáře-experimentátory provází zajímavým světem kapalin. Spolu s ním postupně zjišťují,...

Žijeme s nadáním, Jana Škrabánková

Kniha je komplexním souhrnem základních didaktických informací o práci s nadanými dětmi ve výuce. Jde o výběr toho nejdůležitějšího a nezbytného pro práci každého učitele. A učitelé už léta po...

Zážitkové pedagogické učení, Radek Hanuš a Lenka Chytilová

Publikace slouží především jako metodicko-praktický materiál všem pedagogickým pracovníkům zajímajícím se o zážitkovou pedagogiku.

Zaměřeno na talenty aneb Nadání má každý, Vladimír Dočkal

Odpovědi na otázky související s nadáním řeší v knize autor, dlouholetý vědecký pracovník Výzkumného ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě, který se dlouhodobě zabývá...

Základy pedagogiky nadaných, Jana Jurášková

Kniha je určená především pedagogům, kteří chtějí rozvíjet bystré a nadané děti a studenty ve své třídě, posluchačům pedagogických fakult, psychologům a všem, kteří chtějí proniknout do tajů...

Základní témata problematiky nadaných, Lenka Hříbková

Skripta seznamují čtenáře se základními tematickými celky, které jsou v rámci problematiky nadání nejčastěji studovány.

Začít spolu - Metodický průvodce pro 1. stupeň základní školy

Program Začít spolu prosazuje a umožňuje, aby se do běžných tříd zapojovaly děti se speciálními potřebami, tj. žáci s vývojovými poruchami nebo postižením, děti z etnických menšin, ale i žáci...

Zábavné učení – Logicky myslet

Zábavné učení – Logicky myslet Chcete rychle a efektivně připravit vaše dítě do školy? Pomůže vám s tím tato knížka, která patří do série knih – Zábavné učení. Každá z těchto knížek...

Zábavné experimenty pro děti. Jednoduché fyzikálně a chemicky zaměřené pokusy pro malé vědce, Chajda Radek

Publikace je určena všem začínajícím experimentátorům, jejich kamarádům, rodičům i prarodičům, zkrátka všem, kteří rádi objevují zajímavé jevy ve svém okolí. Profesor Hokus Pokus jim nabízí pestrou...

Zábavná matematika pro první stupeň ZŠ, Pecharová Lenka

Sbírka medailónků zvířat a slovních úloh, propojená s matematickými příklady na procvičení počtů i upevnění získaných informací. Vede děti k chápání světa v souvislostech, k používání zdravého...

Z lásky k fyzice, Walter Lewin

Lewin ve své knize ukazuje čtenáři, že fyzika je mocný a nádherný nástroj, s jehož pomocí lze proniknout ke skrytému mechanismu, jenž řídí běh světa kolem nás.

Vzdělávání nadaných žáků, O. Šimoník

Tato kolektivní monografie se zabývá např. přístupy k nadaným žákům v současné škole.

Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie, Richard Jedlička

Autor ve své knize vychází z výchovného přístupu, jenž respektuje individuální zvláštnosti žáků. Dokládá, jak může být individualizovaný přístup v konkrétních případech úspěšně realizován u žáků se...

Vražedná matematika - Algebra Fantom X, Poskitt Kjartan, Reeve Philip, Kjartan Poskitt

Dělá se vám z matematiky nanic? Ježí se vám při pouhém zaslechnutí slova algebra vlasy na hlavě? Děsíte se vzorečků? Tak potom neotálejte, tato knížka je tu, aby vás vysvobodila z algebraické mizérie.

Volnočasové aktivity pro nadané a talentované u nás a ve světě, Joan Freeman, Jitka Fořtíková (editor části o ČR)

Publikace se zabývá podporou a analýzou aktivit pro nadané a talentované děti a mládež, zaměřuje se též na nabídku služeb na poli volného času a mimoškolních aktivit.

Vidím svět i z druhé strany - Mimořádné schopnosti leváků, Hermann Josef Zoche

Leváci představují mnohem větší část populace, než se lidé domnívají - téměř 50 %, přičemž jejich život provází jedna překážka za druhou. Rozmanité talenty a nadání leváků tak zůstávají často...

Veselá matematika aneb kouzla, hříčky, hádanky, rébusy, ... , Jiří Loukota

Kniha obsahuje více než 300 úloh, které zahrnují nejen matematické hříčky, ale i logické úlohy, hry s kalkulačkou, se zápalkami a mincemi, zajímavá kouzla s čísly, geometrické úkoly i zábavné...

Velká encyklopedie vědy, Corinne Stockley

Tato encyklopedie vám pomůže snadno a rychle proniknout do tajů vědy a díky propracovanému systému odkazů pochopíte, jak úzce spolu tyto vědní obory souvisí a vzájemně se prolínají.

Velká dětská encyklopedie

Výborná pomůcka pro rodiče zvídavých ratolestí. Encyklopedie může dětem pomoci získat všeobecný přehled o mnoha vědních oborech. Témata jsou poutavě zpřístupněna pomocí krátkých příběhů tak, aby...
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 304.
Položek na stránku 20
  16