Knihy k tematice nadání

Obsah s Publikace související problematika .

Geneze: Cesta na Mezinárodní fyzikální olympiádu

Ústřední komise Fyzikální olympiády vydala souhrnnou publikaci k výročí 50 let (1967–2017) založení Mezinárodní fyzikální olympiády (IPhO) s názvem  Geneze: Cesta na...

Drama nadaného dítěte aneb Hledání pravého já, Alice Miller

Ve své první a nejznámější knize (dříve vydané pod názvem Dětství je drama) se Alice Millerová zabývá důsledky potlačování v osobní a sociální rovině, příčinami dětských psychických zranění a...

8. návyk - Od efektivnosti k výjimečnosti, Stephan Covey

Kniha se zaměřuje na osvojování si potřebného nového návyku, jenž v nové době informací a znalostí umožní člověku nalézt cestu k prosazení osobní výjimečnosti a k sebeuspokojení v pracovním i v...
Je zobrazeno 41 - 43 položek z celkového počtu 43.
Položek na stránku 20
  3