Knihy k tematice nadání

Obsah s Publikace o nadání .

Nadané dieťa jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie, Jolana Laznibatová

Kniha poskytuje základní informace, potřebné zejména pro učitele a psychology, pracující s nadanými. Uvádí stručně historii péče o nadané, definice, modely nadání a základní pojmy z oblasti vývoje,...

Jak rozvíjet nadání vašich dětí, J. R. Cambell

Úspěch vašeho dítěte začíná vašimi očekáváními. Kniha se věnuje významu a rolím rodičovského vlivu – kdy je rozumné užití tlaku, jak stanovit pravidla, jak dětem pomáhat.

Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí, N. Laniado

Publikace je praktickým a užitečným průvodcem a rádcem pro rodiče. 7 způsobů rozvoje inteligence; Jak podněcovat děti k rozvoji schopností; Umění tvarovat dětskou inteligenci; Inteligentním se...

Jak mít úspěšné dítě, Paul Tough

Proč jsou odhodlání, zvědavost a vytrvalost důležitější než inteligence? Kniha je zásadním příspěvkem do debaty, jak by mělo současné vzdělávání dětí vypadat, a ocení ji jak rodičové a pedagogové,...

Výukové metody v pedagogice - S praktickými ukázkami, Lucie Zormanová

J edinečný didaktický text se komplexně zabývá tématem výukových metod - jejich vývojem a klasifikací. Popisuje jak metody tradiční, tak inovativní a snaží se je přehledně a pomocí názorných...

Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku -- Škála charakteristik nadání a její adaptace na české podmínky, Jana Marie Havigerová

Zajímá vás, jak se pozná nadané dítě?Odpověď přináší tato publikace, která se zaměřuje na to, jak relativně snadno a spolehlivě vyhledávat nadané děti už v předškolním věku. Vymezuje termín...

Učíme děti myslet a učit se, R. Ficher

Praktický průvodce strategiemi vyučování a technikami, které vedou děti k rozvoji schopnosti učit se a myslet. Kniha upozorňuje i na opomíjené oblasti inteligence a myšlení a ukazuje způsoby, jak...

Talent se přeceňuje, Geoff Colvin

Talent nerozhoduje: Čím se ti nejlepší skutečně liší od ostatních. Velmi dobrým stylem psaná kniha, která popisuje, co je to talent a vše, co s ním souvisí.Je vhodná i pro rodiče.

Tajemství talentu, Coyle Daniel

Výjimečným se člověk nerodí. Výjimečným se člověk stává. Tato kniha vám prozradí jak.

Šťastné a úspěšné dítě: Jak vychovat génia, Andrew Fuller

Vzdělání dětí je v současnosti zaměřeno více na konkrétní znalosti a data než na rozvoj důležitých obecných schopností, jako je cílevědomost, odhodlání pouštět se do náročných úkolů, schopnost...

Rozvoj rozumových schopností u dětí v MŠ, Jitka Fořtíková

Předškolní věk je z hlediska fyziologie mozku přímo stvořený pro cílený rozvoj rozumových funkcí. Pracovní sešit se proto zaměřuje na procvičení paměti, verbálních a matematických schopností,...

Rozvoj inteligence - Soubor pracovních listů pro nadané děti, Rezková, V. - Tumpachová, L.

Materiál obsahuje 51 pracovních listů zaměřených na rozvoj rozumových schopností, jinými slovy myšlení, nadání, studijních předpokladů. Je určen především pro učitele jako pomůcka pro práci s...

Rozumově nadaní studenti s poruchou učení, Šárka Portešová a kol

Publikace se věnuje problematice souběhu rozumového nadání a poruchy učení u středoškolských a vysokoškolských studentů. Kromě obecného vhledu zacíleného na problematiku formování nadání v...

Odemykání dětského potenciálu, J. Muhlfeit, K. Novotná

Knižní zpracování unikátního semináře Odemykání dětského potenciálu, který vede světově uznávaný kouč Jan Mühlfeit spolu s lektorkou Katkou Novotnou, vám pomůže pochopit, v čem vaše děti...

Nadané dítě: Jak mu pomoci ke štěstí a úspěchu, M. Stehlíková

Každý rodič i učitel si přeje, aby děti byly šťastné a úspěšné. Ale nadané děti jsou natolik specifické, že jejich motivace, chování, myšlení i prožívání můžou být okolím nesprávně...

Nadané dítě ve škole: Náměty do výuky pro celou třídu, Cihelková Jana

Co je nadání? Jak poznat nadané dítě? Je nadání výhoda, nebo spíše handicap? Co nadané děti ve výuce potřebují a jak jim to poskytnout? Metodika v knize Nadané dítě ve škole odpovídá na tyto...

Nadané děti a jejich rozvoj, Jiří Mudrák

Nadání je zde představeno jako jev, který je vytvářen či narušován ve vztahu dítěte s druhými lidmi. Přinejmenším stejně důležitou roli jako individuální potenciál tak hraje to, jak je tento...

Každé dítě má talent - Jak rozvíjet vrozené nadání, Gerhard Hüther

Každé dítě má pro něco nadání, jen je musíme objevit. Každé dítě je mnohostranně nadané, má cenné talenty. To je již dávno vědecky dokázáno. Proto bychom měli skoncovat s konceptem nadání...
Je zobrazeno 21 - 38 položek z celkového počtu 38.
Položek na stránku 20
  2