Knihy k tematice nadání

Obsah s Publikace pro pedagogy .

Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie, Jolana Laznibatová (nové vydání)

Kniha poskytuje základní informace, potřebné zejména pro učitele a psychology, pracující s nadanými, ač je určena především odborníkům, poskytuje cenné a srozumitelné informace i rodičům mimořádně...

Nadané dieťa jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie, Jolana Laznibatová

Kniha poskytuje základní informace, potřebné zejména pro učitele a psychology, pracující s nadanými. Uvádí stručně historii péče o nadané, definice, modely nadání a základní pojmy z oblasti vývoje,...

Motivace žáků efektivní komunikací, Marta Mešková

Kniha integruje poznatky a přístupy moderní pedagogiky se zaměřením na vztah učitele a žáka jako motivující prvek ve vyučování.

Matematika a řešení úloh, František Kuřina

Publikace shrnuje pohled autora na matematické vzdělávání na základní a střední škole, je určena především učitelům.

Každý je na něco chytrý, T. Armstrong

Být inteligentní znamená víc než jenom dostávat ve škole dobré známky, řešit rychle matematické úlohy a naučit se nazpaměť co nejvíc faktů. Znamená to víc než mít jen vysoké IQ. Kniha pomáhá dětem...

Jak rozvíjet nadání vašich dětí, J. R. Cambell

Úspěch vašeho dítěte začíná vašimi očekáváními. Kniha se věnuje významu a rolím rodičovského vlivu – kdy je rozumné užití tlaku, jak stanovit pravidla, jak dětem pomáhat.

Jak napsat odborný text, Čmejrková S., Daneš F. a Světlá, J.

Příručka určená autorům textů v oborech přírodovědných, technických i humanitních. Mohou ji využívat studenti při psaní seminárních, ročníkových nebo soutěžních textů i učitelé.

Jak napsat a používat individuální vzdělávací program, Karel Kaprálek, Zdeněk Bělecký

Souhrn požadavků na funkční strukturu individuálního vzdělávacího programu z hlediska obecné i speciální pedagogiky, závazné legislativy a teorie školského managementu. Na základě těchto informací...

Jak motivovat žáky ve fyzice se zaměřením na nadané, Josef Trna

Jádro knihy jsou dvě sady poznávacích motivačních výukových technik jak motivovat žáky se zaměřením na nadané. Všechny prezentované poznávací motivační výukové techniky s konkrétními příklady...

Jak mít úspěšné dítě, Paul Tough

Proč jsou odhodlání, zvědavost a vytrvalost důležitější než inteligence? Kniha je zásadním příspěvkem do debaty, jak by mělo současné vzdělávání dětí vypadat, a ocení ji jak rodičové a pedagogové,...

Inkluzívní škola, Tomáš Houška

Příručka dává návody na individualizaci a vnitřní diferenciaci, jak se vypořádat s hodnocením, individuálními plány pro žáky, jak plánovat projekty a přináší další inspiraci pro učitele.

Dítě, škola a matematika. Konstruktivistické přístupy k vyučování, Milan Hejný, František Kuřina

Kniha je určena učitelům 1. stupně i učitelům matematiky na druhém stupni základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Snahy po utváření matematických poznatků v mysli dítěte,...

Výukové metody v pedagogice - S praktickými ukázkami, Lucie Zormanová

J edinečný didaktický text se komplexně zabývá tématem výukových metod - jejich vývojem a klasifikací. Popisuje jak metody tradiční, tak inovativní a snaží se je přehledně a pomocí názorných...

Vyhledávání nadaných dětí v předškolním věku -- Škála charakteristik nadání a její adaptace na české podmínky, Jana Marie Havigerová

Zajímá vás, jak se pozná nadané dítě?Odpověď přináší tato publikace, která se zaměřuje na to, jak relativně snadno a spolehlivě vyhledávat nadané děti už v předškolním věku. Vymezuje termín...

Vědci v mateřské škole 2, Rochovská Ivana; Krupová Dagmar

Kam zmizí kaluže, které se dělají po dešti? Jak se můžeme zahřát, když nám je chladno? Co se stane s cukrem, který nasypeme do čaje? Odkud máme elektřinu? Podobné otázky podněcují dětskou...

Učíme děti myslet a učit se, R. Ficher

Praktický průvodce strategiemi vyučování a technikami, které vedou děti k rozvoji schopnosti učit se a myslet. Kniha upozorňuje i na opomíjené oblasti inteligence a myšlení a ukazuje způsoby, jak...

Učíme děti myslet a mluvit, Jiří Weinberger

Kniha obsahuje 101 básniček. Žádná z nich není uzavřená konzerva, všechny přetékají do okolního světa a okolní svět se vlévá do nich. Na první pohled to ukazují ilustrace, které si svým...

Talent se přeceňuje, Geoff Colvin

Talent nerozhoduje: Čím se ti nejlepší skutečně liší od ostatních. Velmi dobrým stylem psaná kniha, která popisuje, co je to talent a vše, co s ním souvisí.Je vhodná i pro rodiče.

Summerhill - příběh první demokratické školy na světě, A.S.Naill

Příběh první demokratické školy na světě Většina lidí, která slyší o Summerhillu poprvé, nevěří svým uším. Školu, ve které žáci spolurozhodují o tom, co, kdy, kde, jak či od...

Šťastné a úspěšné dítě: Jak vychovat génia, Andrew Fuller

Vzdělání dětí je v současnosti zaměřeno více na konkrétní znalosti a data než na rozvoj důležitých obecných schopností, jako je cílevědomost, odhodlání pouštět se do náročných úkolů, schopnost...
Je zobrazeno 21 - 40 položek z celkového počtu 55.
Položek na stránku 20
  3