Knihy k tematice nadání

Zážitkové pedagogické učení, Radek Hanuš a Lenka Chytilová

Publikace slouží především jako metodicko-praktický materiál všem pedagogickým pracovníkům zajímajícím se o zážitkovou pedagogiku. Renomovaní čeští autoři vycházejí zejména z vlastní zkušenosti a předkládají široké veřejnosti koncept postavený na reflexi nejlepších českých tradic výchovy v přírodě a vlastního českého zdroje zážitkové pedagogiky, Prázdninové školy Lipnice. Objasňují pojmy projektování, dramaturgie, programové oblasti, hry a prostředky. Přináší mnoho praktických příkladů a inspirací z úspěšně realizovaných projektů v přírodě. ¨

Hanuš, R., Chytilová, L.: Zážitkové pedagogické učení. Nakl. Grada, Praha 2009, 192 s.

 

Zdroj: http://www.kosmas.cz/knihy/148389/zazitkove-pedagogicke-uceni/