Knihy k tematice nadání

Vědci a jejich tajemství, Mike Goldsmith

„Dohlédl-li jsem dál než ostatní,“ řekl kdysi Isaac Newton, „bylo to proto, že jsem stál na ramenou obrů.“
Kniha VĚDCI A JEJICH TAJEMSTVÍ se zabývá životy a pohnutkami
mnoha mimořádných mužů a žen, jejichž objevy změnily svět, ve kterém
dnes žijeme.
* SETKÁTE SE s mistry vědy
* DOZVÍTE SE o životě jednotlivých vědců
* ODHALÍTE, jak vzniklo očkování
* ZJISTÍTE, kdo objevil kyslík
* SEZNÁMÍTE SE s teorií vesmíru
* POROZUMÍTE periodické tabulce

Goldsmith, M.: Vědci a jejich tajemství. Nakladatelství Edika 2012, 128 s.

Zdroj: http://www.albatrosmedia.cz/vedci-a-jejich-tajemstvi.html