Knihy k tematice nadání

Vaše chytré dítě - 16 tajemství, jak podpořit a rozvíjet nadané děti

Máte chytré dítě, a chcete dále rozvíjet jeho potenciál? Hravou formou vám v tom pomůže tato kniha! Naučí vaše dítě samostatně myslet, hledat souvislosti, přemýšlet o dění kolem sebe, být vnímavým, zvídavým či dokonce vynalézavým, podpoří jeho živou fantazii, originalitu a tvořivost. A to vše pomocí běžné reality kolem nás, bez pomůcek či nástrojů - stačí jen dávat dítěti náměty k přemýšlení či k řešení podle této knihy.

Simister, C. J. : Vaše chytré dítě. Nakl. Edika 2011, 216 s.

Zdroj: http://www.albatrosmedia.cz/vase-chytre-dite.html