Knihy k tematice nadání

Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí, Jurášková Jitka, Montgomeryová Diane, Reisová Sally M., Renzulli Joseph

Unikátní publikace, která přináší výběr odborných pedagogických textů světově uznávaných odborníků na problematiku vzdělávání nadaných dětí. Její unikátnost se pojí se dvěma fakty. Ten první je, že dodnes je v naší republice informací ke vzdělávání skupiny mimořádně rozumově nadaných dětí stále poměrně málo a ten druhý tkví v tom, že tato kniha v sobě přináší jedny z největších skvostů, které kdy byly k základům vzdělávací péče o intelektové talenty celosvětově napsány. Jedná se o současné skutečné pilíře pedagogiky nadaných.
Joseph Renzulli a Sally M. Reisová (USA) jsou celosvětově nejuznávanějšími teoretiky obohacování učiva pro nadané žáky; Diana Montgomeryová patří mezi přední britské odborníky na problematiku dvojí výjimečnosti a podvýkonnosti u mimořádně nadaných dětí; Jana Jurášková se mnoho let

v praxi věnovala výuce nadaných dětí v systému speciálních škol zaměřujících se na vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí na Slovensku. Editorkou publikace je Jitka Fořtíková, která pracovala jako odborný pracovník v péči o nadané žáky v přímořízené organizaci MŠMT a

v současnosti se věnuje práci v občanském sdružení, které se zabývá pedagogickou a poradenskou podporou nadaných dětí a jejich rodičů.

Fořtíková J. (Ed.), Jurášková J., Montgomeryová D., Reisová S., Renzulli J.: Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí. Nakl. Triton. Praha 2008. 166 s.