Knihy k tematice nadání

Talent a nadání – Jejich rozvoj ve volném čase, Jitka Fořtíková

V roce 2009 vydal Národní institut dětí a mládeže přepracovanou a doplněnou publikaci Jitky Fořtíkové: Talent a nadání – Jejich rozvoj ve volném čase. Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům, kteří pracují s talentovanými dětmi a mládeží. Můžete zde najít přehled nejnovějších vědeckých poznatků z oblasti nadání. Jsou zde kapitoly věnované problematice identifikace nadaných žáků i způsobům práce s nadanými dětmi a mládeží. Součástí publikace jsou i inspirativní hry a hlavolamy pro volný čas nadaných dětí. Samostatná kapitola se věnuje též analýze mimoškolních aktivit z celosvětové perspektivy.

 

Publikaci lze objednat přes webové stránky www.nidm.cz za 95,- Kč.

Fořtíková, J.: Talent a nadání – Jejich rozvoj ve volném čase. 2. revidované vydání. NIDM MŠMT, Praha 2009, 96 s.