Knihy k tematice nadání

Svět očima fyziky, Štoll Ivan

Kniha podává netradiční pohled na fyzikální jevy a zákonitosti v přírodě a rozbor zajímavých fyzikálních úloh v jejich historickém kontextu. Snaží se o povzbuzení zájmu o fyziku, zejména u středoškolské mládeže; navazuje na gymnaziální učivo fyziky, odlehčenou formou ho dále rozvíjí a prohlubuje. Obsahuje řadu námětů pro výběrové předměty, fyzikální kroužky a pro samostatnou práci žáků, kteří se zajímají o fyziku hlouběji.

Štoll, I.: Svět očima fyziky. Nakl. Prométheus 1996, 252 s.

Zdroj: http://knihy.abz.cz/prodej/svet-ocima-fyziky