Knihy k tematice nadání

Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií, Šárka Portešová

Přehledová monografie je zaměřena na psychologická specifika mimořádně rozumově nadaných žáků, jejichž schopnosti jsou často skryty v důsledku existence souběžné specifické vývojové poruchy učení, dyslexie. Publikace mapuje genezi mezinárodního odborného zájmu o danou problematiku a věnuje se zejména problematice procesu psychologické diagnostiky a pedagogické identifikace dané populace nadaných. Důraz je kladen i na popis bariér a stereotypních přístupů, které odpovídající identifikaci významně brání.

 

Portešová, Šárka. Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií. 1. dotisk 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 166 s.

Zdroj: http://www.muni.cz/research/publications/972444

Recenze knihy od doc. Vladimíra Dočkala na stránkách e-psychologie