Knihy k tematice nadání

Se Šikulou za zvířátky aneb Jak zabavit nadané dítě ve věku 3 až 5 let

Fořtíková, J.: Se Šikulou za zvířátky aneb Jak zabavit nadané dítě ve věku 3 až 5 let, Nakl. PORTÁL, Praha 2010, 72 s.
    Jak zabavit nadané dítě ve věku 3 až 5 let První titul svého druhu, který se zaměřuje specificky na aktivity pro nadané děti v předškolním věku, a také první metodický materiál pro předškolní pedagogy, jak identifikovat a zabavit dítě s rozumovým nadáním v mateřské škole. Kniha na pozadí týdenního programu s tématem zvířat představuje přístup ke vzdělávání mimořádně nadaných předškoláků ověřený se skupinou dětí odpovídajícího věku. Úvodní část seznamuje se základy diagnostiky, zásadami pro práci s nadanými dětmi a radami, jak pracovat s nadanými dětmi v rámci běžného kolektivu. Hlavní část knihy tvoří konkrétní projekty, tipy na činnosti, pracovní listy a hry. Publikace je určena pedagogům mateřských škol a zájmových útvarů pro předškolní věk, studentům předškolní pedagogiky, rodičům zvídavých dětí.


http://www.knihcentrum.cz/se-sikulou-za-zviratky/d-97709/