Knihy k tematice nadání

Rychle počítat...a lépe si pamatovat, Jens Seiler

Autor knížky je držitelem několika světových rekordů v rychlém počítání a umění si zapamatovat. Čtenáře vede logickými kroky a srozumitelným výkladem s mnoha konkrétními příklady k osvojení různých netradičních, ale přesto efektivních - i efektních - metod při počítání. Prozrazuje i několik triků ulehčujících počítání a pamatování. První polovina knížky je věnována počtům a počítání (např. kapitoly Sčítání, Odčítání, Násobení, Dělení, Mocniny), druhá polovina efektnímu počítání (např. kapitoly Magické čtverce, Násobení devítimístných čísel z hlavy, Sudoku nebo Výpočet dat). V dodatcích jsou návody na zlepšení paměti a různé techniky pamatování. Knížka je určena dětem od dvanácti let. Může pomoci probudit u školáků zájem o matematiku a překonat tradiční strach z ní.

Seiler, J.: Rychle počítat...a lépe si pamatovat. Nakl. Universum, Praha 2007, 102 s.

Zdroj: http://www.kosmas.cz/knihy/136203/rychle-pocitat-a-lepe-si-pamatovat/