Knihy k tematice nadání

Rozvíjíme logické myšlení, Roger Rougier


V první části knihy, která je určena dětem - od 7 do 9 let - si děti procvičují zábavným způsobem prostorové pojmy, třídění, rozlišování, dedukci atd. Druhá část - pro děti od 9 do 11 let - rozvíjí osvojování postupů logického myšlení. Čtenáři tu jsou předkládána cvičení na srovnávání, orientaci, předvídání, kombinaci, řazení, dedukci, transformaci, abstrakci atd. Jednotlivé úkoly jsou zadávány tak, aby se při jejich řešení měnil způsob uvažování. Tím se předchází únavě dětí. Děti si osvojují postupy, se kterými se budou setkávat v oblasti matematiky a informatiky.

Rougier, Roger: Rozvíjíme logické myšlení. Nakl. Portál, Praha 2011, 152 s.

 

Zdroj: http://obchod.portal.cz/produkt/rozvijime-logicke-mysleni/