Knihy k tematice nadání

Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běžné třídě základní školy, Eva Machů

Cílem publikace je podat co nejzákladnější informace o identifikaci a vzdělávání talentovaných jedinců v podmínkách klasických základních škol. Je určena hlavně pro učitele a studenty učitelství, ale i pro další zájemce, kteří se chtějí o dovednosti dětí něco více dozvědět. Text je rozdělen do pěti hlavních kapitol. V první jsou v jednoduchosti vysvětleny základní pojmy, které se prolínají celou prací.

Machů, E.: Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běžné třídě základní školy. MU, Brno 2010.