Knihy k tematice nadání

Obrázkové rébusy

Pospíšilová, Z.: Obrázkové rébusy. Nakl. Grada 2012, 72 s.
Děti by měly umět přemýšlet, protože to budou v životě velmi potřebovat. Obrázkové rébusy, kterých je v této knize více než 350, budou pro děti nejen zábavou, ale především napomohou k rozvoji jejich samostatného myšlení, tříbení jazykového citu a obohacení slovní zásoby. Kniha plná obrázkového luštění je určena zejména dětem mladšího školního věku a může být příjemným zpestřením výuky v hodinách českého jazyka.

Zdroj: http://www.grada.cz/obrazkove-rebusy_6762/kniha/katalog/