Knihy k tematice nadání

Náhodné objevy, Larry Verstraete

Kanadský učitel shromáždil ve své knize pro zvídavé kluky a holky příběhy velkých i menších objevů, na které se přišlo jen tak mimochodem, zcela neplánovaně při vynalézání něčeho docela jiného nebo prostě náhodou. Jedná se o objevy zásadního významu jako třeba očkování, dalekohled nebo chinin, ale třeba i drobnosti dnes zcela běžně užívané  - suchý zip, zmrzlina na klacíku, stříkací pistole, walkman, vznášející se mýdlo a další. 

Verstraete, L.: Náhodné objevy.  Albatros nakl., Praha 2004, 150 s.