Knihy k tematice nadání

Nadané dítě a rozvoj jeho schopností, Václav a Jitka Fořtíkovi

K charakteristickým vlastnostem mimořádně nadaných dětí patří zvídavost a silná vnitřní motivace k činnosti, kterou si dítě samo zvolilo, touha po nezávislosti, menší potřeba spánku. Častá je i přecitlivělost, obvykle provázená bouřlivými emočními reakcemi. Ty se projevují větší vzdorovitostí, která je častější u chlapců, nebo mohou zůstat navenek skryty, jako tomu bývá spíše u dívek, a projeví se utajenými záchvaty pláče, uzavřeností, případně zdravotními potížemi. Některé nadané děti mají sklon k perfekcionismu, a pokud jim něco nejde, nedokážou se vyrovnat s nedokonalostí svých výkonů. Rozpor mezi představou konečného výsledku a jejich neschopností ho dosáhnout je přivádí k zoufalství. Odmítají další pokusy, někdy propadají afektivním záchvatům.

Kniha se dělí na dvě části. Teoretická část pojednává o charakteristikách mimořádně nadaného dítěte, o jeho výchově a o možnostech vzdělávání v rámci našeho školského systému. Praktická část pak obsahuje testy na rozvoj jednotlivých druhů nadání - na logické myšlení, práci s písmeny a slovy, prostorové vnímání, matematické schopnosti či kritické myšlení. Úlohy jsou připraveny pro děti od 8 do 14 let, své schopnosti si však mohou ověřit i ti mladší nebo dospělí.

 

Publikaci lze zakoupit v knihkupectvích (za 197,- Kč), či prostřednictvím internetového obchodu http://obchod.portal.cz (zde se slevou 20,- Kč, tj. za 177,- Kč).

Fořtík, V., Fořtíková, J.: Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Nakladatelství Portál, Praha 2007, 126 s.