Knihy k tematice nadání

Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie, Jolana Laznibatová (nové vydání)

Kniha poskytuje základní informace, potřebné zejména pro učitele a psychology, pracující s nadanými. Uvádí stručně historii péče o nadané, definice, modely nadání a základní pojmy z oblasti vývoje, výchovy a vzdělávání nadaných dětí. Vše je v souvislosti s využitím v praxi. Je zde uveden také autorčin projekt Alternativní péče o nadané děti. Kniha je doplněna řadou kazuistik – podrobně a poutavě popsaných příběhů mimořádně nadaných dětí. Ač je kniha určena především odborníkům, poskytuje cenné a srozumitelné informace i rodičům mimořádně nadaných dětí.

Laznibatová, J.: Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. IRIS - Vydavateľstvo a tlač, Bratislava 2012

(ISBN 978-80-89256-99-0)