Knihy k tematice nadání

Mozek a jak ho cvičit, David Gamon a Allen Bragdon

Mozek sice není sval, ale přesto pro něj platí, že se jeho výkonnost posiluje cvičením.
Autor kombinuje řadu nových informací o funkci mozku, o myšlení a řešení problémů se zábavnými cvičeními, úlohami a hrami, které zároveň umožňují teoretické poznatky vyzkoušet v praxi. Nejen že se dozvíte, jak funkce svého mozku lépe využívat, ale máte příležitost důkladně mozek a myšlení procvičit a tak rozvíjet a zvyšovat své jazykové, matematické, sociální, emoční, vizuální a další dovednosti.

Gamon, David; Bragdon, Allen: Mozek a jak ho cvičit. Portál, Praha 2010, 288 s.

Více viz: http://obchod.portal.cz/produkt/mozek-a-jak-ho-cvicit/