Knihy k tematice nadání

Moje první encyklopedie Larousse - Objevuji svět


 

Děti od tří let v encyklopedii najdou spoustu nových a zajímavých informací o světě, který je obklopuje – o přírodě, zvířatech i rostlinách, Slunci a planetách, o Zemi, o vzniku života, o oceánech i pevninách, o počasí. Naučí se počítat, objeví tvary, protiklady, rozdíly ve velikostech, rozšíří si slovní zásobu. Vše je podáno jednoduše a názorně, aby to malé děti pochopily. Každé téma doplňují hry a hádanky.


Moje první encyklopedie Larousse - Objevuji svět, Mladá fronta, 2005, 152 s.

Zdroj: http://www.martinus.cz/?uItem=94986