Knihy k tematice nadání

Mentální mapování, Tony Buzan

Svými MIND MAPS (myšlenkovými mapami) zavedl T. Buzan revoluční systém tvorby poznámek, který může pomoci rozvoji v řadě oblastí života. Praktická příručka ukazuje, jak tento nástroj používat a jak ho využít k rozvoji kreativity, k hledání řešení každodenních problémů, ke stanovování cílů, k sebemotivaci a k motivaci druhých a k tréninku a zlepšení paměti. Kniha osloví zájemce o vlastní osobnostní rozvoj, o rozvoj kreativity.

Buzan, T.: Mentální mapování. Nakl. Portál 207, 200 s.

Zdroj: http://knihy.heureka.cz/mentalni-mapovani/specifikace/#text