Knihy k tematice nadání

Matematika zábavně a hravě - Petr Gola

Řešené úlohy z matematiky jsou určeny studentům základních škol. Jde často o zvláštní příklady, zábavné, zajímavé a poučné. Příklady svou formou ukazují studentům, že s matematikou se setkáváme na každém kroku. Každé téma doprovází stručný shrnující text. Tato publikace je tudíž praktickou pomůckou i pro studenty středních škol ke zopakování veškerého učiva ze základní školy.

Hlavní důraz je ovšem kladen na to, aby příklady byly zajímavé. Nebyly nudné. Jednoduše řečeno, aby student měl chuť je počítat. Aby si počítáním těchto příkladů procvičil znalosti ze zeměpisu, dějepisu či ekonomiky a dozvěděl se ledacos zajímavého z našeho života.

Příklady svým zadáním nutí žáky přemýšlet. Ukazují studentům, co všechno můžeme v jednotlivých příkladech z výsledku říci. Pouze počítací příklady zde téměř nenajdete. Všechny příklady jsou ve formě slovních úloh.

Cílem publikace není poučovat. Chce víc. Chce probudit zájem o matematiku jako o našeho pomocníka. Chce, abychom používali "zdravý selský rozum". Chce připravit studenty na skutečné možnosti matematiky v praktickém životě. Chce dokonce i trošku pobavit.

Gola, P.: Matematika zábavně a hravě. Nakl. Radek Veselý 2010, 155 s.

Zdroj: http://knihy.abz.cz/prodej/matematika-zabavne-a-hrave