Knihy k tematice nadání

Jak rozvíjet nadání vašich dětí, J. R. Cambell

Kniha je určena rodičům, učitelům, vychovatelům a všem, kterým záleží na tom, aby jejich děti vynikly.


Kniha je určena rodičům, učitelům, vychovatelům a všem, kterým záleží na tom, aby jejich děti vynikly.
Úspěch vašeho dítěte začíná vašimi očekáváními. Kniha se věnuje významu a rolím rodičovského vlivu – kdy je rozumné užití tlaku, jak stanovit pravidla, jak dětem pomáhat. Autor nechává stranou obvyklá vysvětlení, že nadání a talent jsou záležitostí dědičnou. Poukazuje na faktor rodičovského vlivu, který může výrazně zvýšit šance dítěte v objevení a rozvoji jeho nadání a talentů. Čtivá kniha vychází z dlouholetých výzkumů s přibližně deseti tisíci dětmi po celém světě a nabízí srozumitelné rady, přístupy a návody, díky nimž může každý rodič pomoci dítěti využít jeho možností.

Cambell, J. R.: Jak rozvíjet nadání vašich dětí, Nakladatelství Portál, Praha 2001, 176 s.