Knihy k tematice nadání

Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí, N. Laniado

Publikace je praktickým a užitečným průvodcem a rádcem pro rodiče.
Autorka knihy Nessia Laniado vychází z teorií H. Gardnera a z metod pedagoga R. Feursteina. Pomocí příkladů, vysvětlení a nabízených postupů jednání dává rodičům rady, představuje názory odborníků a nabízí podněty, jak postupně rozvíjet u dětí schopnosti považované pro rozvoj intelektu za základní, např. jazykové vyjadřování, logické a symbolické myšlení, kreativitu či schopnost zkoumání. Pomoc v rozvoji intelektových schopností vychází z podnětů uplatňujících se v sedmi základních směrech: působení na pozornost, rozvíjení jazykových schopností a schopností abstrakce, vedení dítěte, aby napodobovalo jednání, vedení k symbolické hře, rozvíjení paměťových schopností a vedení dítěte kladením otázek..
Běžná cena:    167 Kč
 

Laniado, N.: Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí. Nakladatelství Portál, Praha 2004, 112 s.