Knihy k tematice nadání

Jak motivovat žáky ve fyzice se zaměřením na nadané, Josef Trna

obálkaKniha prezentuje výsledky dlouhodobého výzkumu poznávací motivace ve fyzikálním a přírodovědném vzdělávání se zaměřením na nadané žáky. Náš teoretický, empirický a konstrukční výzkum vede k závěru, že rozvoj žáků významně závisí na jejich motivaci, zejména poznávací motivaci. Jádro knihy jsou dvě sady poznávacích motivačních výukových technik jak motivovat žáky se zaměřením na nadané. Všechny prezentované poznávací motivační výukové techniky s konkrétními příklady obsahují část zaměřenou na nadané žáky.

Trna, J.: Jak motivovat žáky ve fyzice se zaměřením na nadané. Paido, Brno 2012, 109 s.
 

Zdroj: http://www.muni.cz/research/publications/1089805