Moderní deskové hry jako prostředek rozvoje schopností nadaných dětí

Při práci s mimořádně nadanými dětmi někteří pedagogové využívají velmi často již téměř dvě desítky let  moderní deskové hry.

Tyto hry rozvíjejí široké spektrum schopností a je tedy možno cíleně vybrat hru, ke konkrétní schopnosti dítěte, kterou chceme rozvíjet. Jde např. o rozvoj schopnosti komunikace - je při nich potřeba vyjednávat s protihráči, děti se tedy učí vzájemné komunikaci. Další významným prvkem je jasné stanovení pravidel, která se děti učí při hraní dodržovat. Podle konkrétní hry pak může jít i o rozvoj kreativity, představivosti, prostorového myšlení, paměti, strategického uvažování, emaptie, atd.

V neposlední řadě je důležité, že tyto hry nadané děti velmi baví a jsou jim ochotné svůj čas věnovat dobrovolně. Pro rodiče může být mnohdy až únavné, když mladší děti hraní těchto her nakonec vyžadují častěji, než je jim milé. Pozitivem je, že je možné do hraní deskových her zapojit i babičky, dědečky, všechny sourozence či další příbuzné a známé.

Některé hry se dají považovat za učební pomůcky a práci s dětmi na vybraném tématu prohlubují a zrychlují. Právě u nadaných dětí, které běžnou práci v hodině stihnou mnohem rychleji než vrstevníci, je využití her jako doplňku mnohem efektivnější, než třeba zadání příkladů navíc.

Na těchto stránkách Vám představujeme vybrané hry, které se hodí pro rozvoj různých schopností dětí. Budou rozděleny podle věku, pro který je daná hra nejvhodnější. Upozorňujeme, že jde o malý vzorek toho, co je na našem trhu a pokud nenajdete v nabídce hru rozvíjející to, co byste právě Vy u dítěte potřebovali, je možné se podívat na webové stránky věnované deskovým hrám, případně se nám ozvat prostřednictvím naší poradny, a budeme se snažit Vám poradit.

Hry rozvíjející nadání

Pátý přes devátý

Věk: od 6 let

Počet hráčů: 2 a více

Dobra hraní: 30 minut

Jak hra vypadá?

Pátý přes devátý je hra na hledání souvislostí i tam, kde byste je vůbec nečekali. Najděte co nejrychleji souvislosti mezi dvěma obrázky, řekněte ji nahlas a zbavte se tak svých karet jako první.

-       hra je vhodná pro mladší děti, které učí, jak hledat mezi různými předměty souvislost

-       hra má jednoduchá pravidla

-       zpočátku či u mladších dětí doporučujeme hrát s pomocí dospělého, který za ně bude rozhodovat, jestli jsou vyslovená spojení platná

-       lze zapojit libovolný počet hráčů

-       hra obsahuje 396 oboustranných karet, které se mohou využít v hodinách různými způsoby, např. sestavit krátký příběh pomocí vybraných kartiček apod.

-       hra učí též pracovat pod časovým tlakem

Jak na to?

-       na začátku partie každý hráč obdrží 15 karet, z nich si horních 5 karet rozloží před sebe a zbytek vytvoří jeho dobírací hromádku

-       poté se otočí první dvě karty a odhalí se 2 předměty, které je třeba propojit

-       stačí vždy najít dva obrázky, které mají něco společného, např. se jedná o věci, které se dají jíst nebo jsou studené, kulaté, červené atd.; jakékoliv takové spojení platí, hráč jej zahlásí a zahraje svoji kartu na balíček

-       pokračovat může až do chvíle, než mu vyprší čas; každou úspěšně odehranou kartu nahradí dobráním ze svojí hromádky tak, aby měl před sebou stále 5 obrázků

-       partie pokračuje tak dlouho, dokud se některému hráči nepodaří zbavit všech 15 karet, v tu chvíli se okamžitě stává vítězem

Zdroj: https://www.albi.cz/hry-a-zabava/paty-pres-devaty/